SL!M eten & bewegen is aangesloten bij

Omdat ik bekwaamheid en kwaliteit belangrijk vind bij het uitoefenen van mijn vak ben ik bij alle onderstaande instanties aangesloten.
(Kwaliteitsregister Paramedici, Netwerk Kinderdiëtisten (NKD) , OCE Nijmegen, Diëtistenkoepel Regio Nijmegen (DRN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), Atletiekunie)

KP-logoKwaliteitsregister Paramedici (KP)
De naam diëtist is een beschermde titel. Deze titel mag ik gebruiken door het behalen van mijn diploma Voeding & Diëtetiek en het voortdurend bij houden van mijn kennis en kunde. Hiervoor volg ik scholingen, ga ik naar bijeenkomsten, begeleid ik stagiaires, zit ik in intervisiegroepen en werk ik een minimum aantal uur als diëtist. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

logo knd hogerNetwerk Kinderdiëtisten (NKD)
Diëtisten binnen dit netwerk hebben specifieke deskundigheid opgebouwd op het gebied van kinderen en voeding. Voor dit netwerk zit in de PR werkgroep. www.kinderdietisten.nl

OCE logo OCE Nijmegen 
OCE is de ketenzorg in Nijmegen en biedt samen met huisartsen en  professionals (oa. diëtisten) hoogwaardige eerstelijns zorg aan patiënten in de regio Nijmegen. Bijv. chronische zorg (diabetes, COPD en CVRM). www.ocenijmegen.nl

Diëtistenkoepel Regio Nijmegen (afgekort DRN)
Dit is een groep diëtisten die een samenwerkingsverband hebben in het gebied van OCE. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de ketenzorg door OCE. De DRN zet zich in voor de best mogelijke bijdrage van de diëtisten in de chronische eerstelijnszorg. Dat doet ze door onderlinge kwaliteitsbijeenkomsten en door overleg met OCE en met andere (para)medici in de ketenzorg. Aantal keer per jaar hebben wij overleg. dietist-regio-nijmegen.nl

 

Logo formaatNederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
De NVD zet zich in voor de kwaliteit van de dieetadvisering en de beschikbaarheid van de dieetadvisering in Nederland.
www.nvdietist.nl

logo ngs sportmassageNederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)
Het NGS bewaakt de kwaliteit binnen de branche en van de NGS-masseurs. www.ngsmassage.nl

logo-AtletiekunieAtletiekunie
Een trainer met een trainerslicentie is een gediplomeerde trainer die zijn kennis en vaardigheden, door het volgen van bijscholingen, bijhoudt. Doet hij/zij dat niet of in onvoldoende mate dan vervalt de licentie. In principe kun je dus spreken van een kwalitatief goed opgeleide trainer die ´bij´ is. www.atletiekunie.nl

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *